LỄ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THĂNG CẤP NGHỀ - TRAO HUY HIỆU HUẤN LUYỆN VIÊN NỘI BỘ (08/2018) 30/08/2018

Lễ trao chứng nhận & huy hiệu thăng cấp tay nghề cho nhân viên quầy Thực phẩm chế biến 


Vào ngày 15/08/2018 vừa qua, bộ phận Đào tạo và Truyền thông đã tổ chức buổi lễ tổng kết và trao chứng nhận, huy hiệu thăng cấp nghề cho nhân viên quầy thực phẩm chế biến trong khuôn khổ dự án «Quầy thực phẩm chế biến tốt nhất Việt Nam».

Sau hơn một năm thực hiện với kết quả có 26 bạn đạt tay nghề cấp độ Beginner, 6 bạn ở cấp độ Advanced và 5 bạn ở cấp độ Professional.

Ban Giám Đốc ARV, chuyên gia ẩm thực cô Diệu Thảo, các Giám đốc siêu thị đã đến chia sẻ định hướng phát triển nghề với đội ngũ nhân viên quầy thực phẩm chế biến trong thời gian tới.

Cũng trong dịp này, đại diện Bộ phận Đào tạo của Auchan Retail Việt Nam trao giấy chứng nhận và huy hiệu cho 5 huấn luyện viên nghề nội bộ gồm 4 ở phía Nam và 1 ở phía Bắc, những gương mặt tiềm năng đã góp phần đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên ở cửa hàng.TIN LIÊN QUAN